Wedstrijdreglement
Terug naar de homepage Terug naar de homepage
Actueel weer
Prise d'eau Golf
Contact
Commissie Prise d’Eau Jeugd Open

commissie@prisedeaujeugdopen.nl

Adres
Prise d'Eau Golf
Gilzerbaan 400
5032 VC Tilburg


1.
Alle deelnemers aan het Prise d’Eau Jeugd Open dienen zich te conformeren aan dit wedstrijdreglement.
2.
De wedstrijd wordt gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de R&A, aangevuld met de ‘local rules’,  zoals die op de dag van de wedstrijd gelden. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het wedstrijdreglement en van de ‘local rules’, en zich daar gedurende de wedstrijd aan te houden.
3.
Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van een actieve EGA Handicap. De commissie behoudt zich het recht voor om op het moment van sluiting de Exact Handicap van potentiële wedstrijddeelnemers bij de Home Club op te vragen. Indien een speler zich inschrijft voor de wedstrijd met een handicap waarvan hij op het moment van inschrijving wist of behoorde te weten dat die handicap te laag is, wordt deze niet toegelaten tot de wedstrijd.
4.
Het Prise d’Eau Jeugd Open zal gespeeld worden in 2 categorieën:
• Categorie 1: hcp t/m 9.9 - 18 Holes op de Blaak-Sijsten van de witte en blauwe tees (m/v)
• Categorie 2: hcp 10.0 t/m 18.0 - 18 Holes op de Blaak-Sijsten van de gele en rode tees (m/v)
5.
Wedstrijdvorm Prise d’Eau Jeugd Open:
• Categorie 1: Bruto strokeplay (qualifying) Telt mee voor de NGF Amateurranking
• Categorie 2: Netto strokeplay (qualifying)
Een flight bestaat uit maximaal 3 spelers.
6.
Deelname aan het Prise d’Eau Jeugd Open is open voor:
• Spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1996.
• Maximaal 75 spelers in categorie 1, waarvan minimaal 15 meisjes
• Maximaal 39 spelers in categorie 2, waarvan minimaal 9 meisjes
- Als er minder meisjes inschrijven dan worden de plaatsen aan jongens vergeven.
7.
Deelname geschied op basis van handicap. Bij overinschrijving zullen de spelers met de laagste handicap voorrang krijgen. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor 5 wildcards toe te kennen aan eigen jeugdspelers in categorie 1 en 3 wildcards toe te kennen aan eigen jeugdspelers in categorie 2, mits zij voldoen aan de leeftijds/handicapeis van het Prise d’Eau Jeugd Open. Mocht een van de categorieën niet worden gevuld met inschrijvingen dan kunnen de open plaatsen worden opgevuld met inschrijvingen van de reservelijst van de andere categorie.
8.
Inschrijven voor het Prise d’Eau Jeugd Open kan via de website, www.prisedeaujeugdopen.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00. Inschrijving dient te geschieden vóór 26 april 2017, 18.00 uur en het inschrijfgeld dient vóór 28 april 2017 op onze rekening te zijn bijgeschreven.. Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag is de inschrijving definitief. Spelers die uiteindelijk niet tot de wedstrijd worden toegelaten, krijgen het inschrijfgeld teruggestort op de rekening waarvan het geld is ontvangen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag zal de speler per mail een bevestiging van de inschrijving ontvangen.
9.
Een speler kan een week voorafgaand aan de wedstrijd een oefenronde spelen tegen betaling van €10,00.
Neem voor starttijden contact op met Prise d’Eau via www.prisedeau-golf.nl
10.
Winnaars van het Prise d’Eau Jeugd Open zijn de spelers:
• Categorie 1: de beste bruto score over 18 holes. Bij gelijke stand van twee of meer spelers met de beste bruto score volgt een play-off over 1 hole totdat een beslissing is gevallen. (aangewezen holes: 1 en 9 De Blaak) Bij gelijke stand voor de tweede en derde prijs geldt de beste score over de laatste 18, 9, 6, 3, 1 hole(s), waarbij geldt dat een betere score over de laatste 18, 9, 6, 3, 1 hole(s) een hogere ranking geeft. Is ook die score gelijk dan beslist het lot door middel van het tossen van een munt.
• Categorie 2: de beste netto score over 18 holes. Bij gelijke score wordt het resultaat over de laatste 9 holes en vervolgens die over de laatste 6, 3 en 1 met elkaar vergeleken.
Hierbij geldt de volgende verrekening:
- totaal aantal slagen laatste 9 holes minus 1/2 playing handicap
- totaal aantal slagen laatste 6 holes minus 1/3 playing handicap
- totaal aantal slagen laatste 3 holes minus 1/6 playing handicap
- totaal aantal slagen laatste hole minus 1/18 playing handicap
11.
Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking dan zal de prijs automatisch naar de volgende speler gaan.
12.
Minimaal  5 dagen voor aanvang van het Prise d’Eau Jeugd Open zullen de startlijsten aan de spelers gemaild worden. (indien geen geldig e-mailadres bekend is, is de speler zelf verantwoordelijk voor het achterhalen van zijn/haar starttijd) De startlijsten zullen ook op de website www.prisedeaujeugdopen.nl geplaatst worden.
13.
De spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en minimaal 10 minuten voor de start te melden bij de starter op hole 1, op straffe van diskwalificatie. De speler ontvangt zijn scorekaart na aanmelding bij de wedstrijdleiding en is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie. De speler is verplicht zijn eigen scorekaart, binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole, in het wedstrijdsecretariaat te controleren en in te leveren bij de Commissie. Indien de speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij worden gediskwalificeerd. De speler mag het wedstrijdsecretariaat niet verlaten voordat zijn kaart door een lid of vertegenwoordiger van de Commissie is goedgekeurd.
14.
Bij een afzegging tot 48 uur voor aanvang van de wedstrijd krijgt de speler het inschrijfgeld retour. Bij een afzegging na die periode vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Niet afmelden voor aanvang van de wedstrijd zal worden gekenmerkt als NO SHOW en wordt doorgegeven aan de NGF.
15.
Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan (tenzij de speler vooraf toestemming heeft gekregen van de wedstrijdleiding en dit heeft gecommuniceerd aan zijn medespelers) op straffe van diskwalificatie.
16.
Plaatselijke regels (local rules) NIEUW
Deze plaatselijke regels vervangen de plaatselijke regels op de scorecard van Prise d’Eau

Buiten de baan
- Buiten de baan wordt aangegeven met witte palen en/of het wit gemerkte hek dat de baan omgeeft.

Waterhindernissen
- De grenzen van alle waterhindernissen worden aangegeven met gele of rode palen of gele of rode lijnen gekleurde lijnen

Obstakels:
- Vaste obstakels: aangepaalde bomen, metalen boombeschermers, alle gele en rode palen, 100 en 150 meter afstandspalen en verharde paden.
- Vaste obstakels vlakbij of op de green: plaatselijke regel op pagina 147-148 van het regelboekje is van toepassing.
- Komt de bal van de speler in of op de tribune naast de green van hole 9 of tussen hole 7 en 18 is de speler verplicht gebruik te maken van de aanwezige dropping zone (DZ)*.

Stenen in de bunkers zijn losse obstakels (Regel 24-1).

GUR
- Grond in Bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauw gemarkeerde paaltjes en/of witte lijnen. Bij belemmering door GUR (zie Regel 25-1a) met blauw gemarkeerde paaltjes MOET die belemmering worden ontweken volgens Regel 25-1b. GUR aangegeven met WITTE lijnen MAG worden ontweken volgens regel 25-1b.
- Het is verplicht de GUR achter de green van H 9 te ontwijken door gebruik te maken van de dropping zone (DZ)* links achter de green van H9.
- Om de GUR naast hole 13 te ontwijken heeft de speler als extra optie de mogelijkheid een bal te droppen in de daarvoor aangewezen droppingzone (DZ)*.
* Indien de bal is gedropt in een droppingzone, mag de bal niet opnieuw worden gedropt als hij tot stilstand komt binnen twee stok lengten van het punt waar hij eerst een deel van de baan raakte, zelfs als hij dichter bij de hole of buiten de grenzen van de droppingzone tot stilstand komt.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regels: 2 slagen.

Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
Mobiele telefoons zijn niet toegestaan als afstandmeter
Straf voor overtreding
Bij de eerste overtreding: Twee slagen.
Bij volgende overtreding: Diskwalificatie

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green
(Regels 18-2, 18-3 en 20-1). Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Langzaam spel
- Een speler kan twee strafslagen krijgen op basis van Regel 6-7 (onnodig oponthoud) indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel vereist.
- Bij afstandsverlies speeltempo direct verhogen.
- Bij vaststellen van langzaam spel kan de Wedstrijdleiding/Referee de betreffende groep/speler bestraffen.
17.
Spelers mogen gedurende de ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij toegestaan door wedstrijdleiding of referee.
18.
In de baan bevindt zich een referee die in geval van geschillen of onduidelijkheden kan worden geraadpleegd. Door de baan bevinden zich vrijwilligers die contact kunnen leggen met de wedstrijdleiding en met de referee.
19.
Het gebruik van een caddie is niet toegestaan.
20.
Op de wedstrijd is het “Zero tolerance” beleid van de NGF van toepassing:
De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdcommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette zal de wedstrijdcommissie de deelnemer diskwalificeren volgens Regel 33/7.
21.
Kledingvoorschriften
Deelnemers worden geacht verzorgde kleding te dragen.
• Spijkerbroeken, jogging-/trainingspakken zijn NIET toegestaan
• Topjes en naveltruitjes zijn NIET toegestaan
• Golfschoenen met soft spikes zijn verplicht (hard spikes niet toegestaan)
• Overhemd, blouse of poloshirt moet de band van de broek of rok raken indien de speler rechtop staat
22.
Toeschouwers in de baan zijn toegestaan.
Dit houdt in dat het publiek op gepaste afstand (minimaal 50 meter) mee mag lopen met de flights, mits dit is aan de rechter- of linkerkant van de fairway (in de rough en/of semi rough), dus niet midden over de fairway.
Verder is contact met de spelers tijdens de wedstrijd NIET toegestaan.
Onze vrijwilligers en referees zullen erop toezien dat de spelers geen hinder zullen ondervinden van het publiek en dat iedereen zich aan de gestelde regels houdt.
23.
De Commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet. De algemene straf voor overtreding van het wedstrijdreglement is diskwalificatie tenzij anders vermeld. Straf van diskwalificatie; oordeel van de Commissie is van kracht (Regel 33-7)
De Groente- en Fruitwinkel in Goirle
Bezoek ook eens onze Facebookpagina
Meat Friends